výpočty

umělého osvětlení

Nabízíme profesionálně provedené výpočty umělého a nouzového osvětlení. Výpočty provádíme v programu DiaLux. Výpočty provádějí technici s dlouholetými bohatými zkušenostmi.

výpočty

denního osvětlení a proslunění

Výpočty denního světla slouží zejména jako doklad o splnění požadavků zákona č. 361/2007 Sb, ale také například pro kalkulace energetických úspor při použití řídicího systému dle denního světla.

výpočty

rušivého světla

Výpočty rušivého světla by měly být součástí kvalitního návrhu veřejného osvětlení. Nabízíme tyto výpočty i samostatně, například k ověření, zda je realizované dílo v souladu s požadavky legislativy.

studie

proveditelnosti

Nabízíme vypracování studie proveditelnosti rekonstrukce osvětlení. Studie Vám pomůže rozhodnout se, zda a jak provést rekonstrukci osvětlovací soustavy. Provedeme zjištění stávajícího stavu, návrh nového stavu a předběžné vyčíslení nákladů a úspor.

koncepce

osvětlovacích soustav

Provádíme komplexní návrhy koncepce osvětlení větších celků, ať už se jedná o průmyslové nebo kancelářské objekty, obce či města.

studie vlivu

reklamních zařízení

Provádíme studie vlivu reklamních zařízení na okolí. Studie vlivu slouží jako doklad o nepřekročení legislativou daných limitů pro světelný smog.

Máte zájem?

Kontaktujte nás!

Rádi zodpovíme dotazy, případně nabídneme nejbližší možný termín měření.

Adresa :