měření

umělého osvětlení

Osvětlení měříme zejména pro účely kolaudace, a to luxmetry v laboratorní třídě přesnosti. Výstupem z měření je protokol včetně kalibračních listů a certifikátu způsobilosti.

měření

NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Měříme protipanické osvětlení i osvětlení únikových cest. Výstupem z měření je protokol použitelný pro účely kolaudace.

měření

DENNÍHO OSVĚTLENÍ

Vyhodnocujeme denní osvětlení ve smyslu požadavků normy ČSN 730580. Měření jsou prováděna pro účely kolaudace dle legislativních požadavků na dané prostory.

měření

veřejného osvětlení

Jako jedni z mála jsme schopni měřit přímo jasy pozemních komunikací. Měření provádíme jasovým analyzátorem a luxmetry v laboratorní třídě přesnosti. Dále měříme parametry doplňkového přisvětlení přechodů pro chodce.

měření

rušivého světla

Rušivé světlo měříme zejména za účelem ověření plnění legislativních limitů. Typickým zdrojem rušivého světla jsou reklamní zařízení či nevhodně navržená osvětlovací soustava veřejného osvětlení.

měření

jasovou kamerou

Disponujeme jasovým analyzátorem, prostřednictvím kterého je možné přesně vyhodnotit parametry veřejného osvětlení. Výstupem je protokol včetně jasových map v nepravých barvách.

měření

indexu podání barev

Měření indexu barevného podání nabízíme jako součást laboratorních měření. Zároveň jsme schopni toto měření provést v terénu, například jako doklad o splnění legislativních požadavků, která jsou na svítidla kladena.

Máte zájem?

Kontaktujte nás!

Rádi zodpovíme dotazy, případně nabídneme nejbližší možný termín měření.

Adresa :