Koncepční materiály

Pro města a obce pracujeme na Pasportech, Generelech i Koncepcích VO jako základních kamenech správy a rozvoje osvětlovacích soustav.

projekční činnost

Provádíme návrhy řešení, světelné výpočty i projekty osvětlení veřejných osvětlovacích soustav, tunelů a také architektonického osvětlení památek.

metrologie

Měříme osvětlení dopravního prostoru i jasy vozovek vlastní jasovou kamerou. Měříme osvětlení přechodů pro chodce. Ověříme parametry stávajících soustav v provozu. Hodnotíme i rušivé světlo a oslnění např. ze světelných reklam.

dotace

Monitorujeme dotační programy pro VO. Připravujeme žádosti o dotaci v rámci dotačních programů. Zpracujeme podklady k žádosti a zajistíme podání žádosti o dotaci ve spolupráci s žadatelem.

zadávací řízení

Připravujeme zadávací řízení pro zadavatele. Zpracujeme technické části zadávací dokumentace. V zastoupení zadavatele realizujeme zadávací řízení v souladu se zákonem 134/2016 Sb. Provádíme administraci a kontrolu plnění zadávacích podmínek. Měříme předložené vzorky svítidel účastníků zadávacího řízení v naší fotometrické laboratoři. Účastníme se hodnotících komisí jako odborný garant.

poradenská činnost

Provádíme odborné posudky v celé šíři naší odbornosti. Jsme konzultačním partnerem pro významná města i státní organizace.

Máte zájem?

Kontaktujte nás!

Rádi zodpovíme dotazy, případně nabídneme nejbližší možný termín měření.

Adresa :