Osvětlení pro kamerové systémy

Normy pro osvětlování jak pro vnitřní tak pro venkovní osvětlení (ČSN EN 12464) řeší parametry osvětlovací soustavy převážně z pohledu pracovníků vyskytujících se v daném prostoru. Hlavní důraz je kladen na zrakový výkon uživatelů. V normách série EN 13201 jsou řešeny parametry osvětlení z pohledu řidičů a dalších uživatelů komunikací (cyklisti, chodci). Ve většině případů řeší výše uvedené normy hladinu horizontální osvětlenosti na pracovní rovině nebo v úrovni komunikace. Vedle hodnoty osvětlenosti je předepsána také její rovnoměrnost. Dodržení požadavků norem je realizováno vhodnou volbou osvětlovací soustavy. Nejčastěji se výpočet osvětlení provádí v programu DiaLux.

Problém nastává v momentě, pokud potřebujeme v daném prostoru instalovat kamerový systém. Systém se instaluje zejména z důvodu zajištění bezpečnosti osob, zajištění majetku a k diagnostickým účelům (například identifikace vad výrobků). Správný provoz kamerového systému má totiž odlišné požadavky na osvětlení, než uživatelé daného prostoru.

Většina kamer je umístěna tak, že snímá vertikální obraz daného prostoru. Pro zajištění kvalitního obrazu z kamery je tedy nutné dosáhnout dostatečné vertikální osvětlenosti. Důležitá je citlivost snímacího čipu kamery. Výrobce kamery by měl v technických požadavcích provozu specifikovat požadovanou úroveň kamerové osvětlenosti, která zaručí dostatečnou kvalitu snímaného obrazu. Hladinu vertikální osvětlenosti v síti bodů posuzovaného prostoru zjistíme výpočtem (DiaLux). Kvalita obrazu je také dána vzájemnou polohou svítidel a kamer. Kamery by měly být nastaveny ve směru s dostatečnou hladinou kamerové osvětlenosti. U svítidel volíme vhodnou vyzařovací charakteristiku a jejich směrování tak, aby nedocházelo k oslnění kamer.

Spektrální citlivost čipu kamery je odlišná od spektrální citlivosti lidského oka. Čip je různě citlivý pro různé vlnové délky světelného záření. Citlivost čipů jednotlivých výrobců se samozřejmě liší. Rozdílná je citlivost kamery pro diagnostiku a bezpečnostní kamery. Stejně jako se liší čipy kamer, jsou rozdíly ve vyzařovaném barevném spektru LED svítidel (LED čipů). Záměrně tedy můžeme volit takové spektrální složení světla LED, které co nejvíce odpovídá spektrální citlivosti snímacího čipu kamery.

U venkovního osvětlení se nejčastěji používají svítidla s teplotou chromatičnosti 3000 nebo 4000K. Pro tyto teploty chromatičnosti běžně existují svítidla se spektrálním složením, jež je blízké spektrální citlivosti kamerového čipu. U diagnostických metod se někdy používají svítidla s teplotou chromatičnosti 6000K. Spektrální složení světla těchto svítidel se více odlišuje od spektrální citlivosti kamerových čipů. Účinnost takového typu osvětlení je tedy pro kamerový systém nižší, než je tomu u LED zdrojů s teplotou chromatičnosti 3000K.

Požadavky na osvětlení pro kamerové systémy jsou odlišné od požadavků norem na osvětlení prostoru z pohledu uživatelů. Při návrhu osvětlovací soustavy musíme splnit požadavky jak pro uživatele tak pro kamery. Požadavek na vertikální osvětlenost pro bezpečnostní kamery je nutné konzultovat z dodavatelem kamerového systému.

Related Posts