Human centric lighting

Myšlenka měnit teplotu chromatičnosti Tc osvětlovací soustavy není úplně nová. Již před přibližně patnácti lety se testovala zářivková svítidla s kombinací trubic různých teplot chromatičnosti. Spínáním a regulací světelného toku jednotlivých trubic se pak dosáhlo změny teploty chromatičnosti. Hlavní myšlenkou bylo využít tato svítidla např. v bezokenních prostorech nebo na nočních službách. Průběh změny teploty chromatičnosti v čase měl simulovat průběh změny teploty chromatičnosti denního světla v průběhu dne. Širší možnost využití systému řízení teploty chromatičnosti osvětlovacích soustav umožnil nástup technologie LED s možností nastavení Tc (tzv. tunable white).

Princip HCL vychází z toho, že náš organizmus je za miliony let vývoje značně přivyklý na průběh osvětlenosti a teploty chromatičnosti denního světla. Je potřeba si uvědomit, jak krátkou dobu své existence používá člověk světlo umělé. Teplota chromatičnosti se v průběhu dne značně mění. V ranních hodinách je teplota chromatičnosti Tc = 2700 K. Při východu slunce dokonce pouze 1900 K. Postupně pak Tc roste a kolem poledne dosahuje hodnoty až Tc = 7000 K.  Poté začne hodnota klesat a večer opět dosahuje hodnot kolem Tc = 2700 K. Nízká teplota chromatičnosti ve večerních hodinách je pro náš organizmus signálem k přípravě na spánek. V této době chybí ve slunečním světle modrá složka spektra, na kterou jsou citlivé gangliové buňky v našem oku. Naopak vysoká hodnota teploty chromatičnosti přes poledne nastavuje náš organizmus k nejvyšší aktivitě a k výkonu. Denní rytmus je řízen produkcí hormonu melatoninu, který je ovlivňován detekcí světla v gangliových buňkách. Naše biorytmy se nastavují v závislosti na změně teploty chromatičnosti světla.

Přínos použití HCL v interiérech je v podpoře přirozených biorytmů člověka. Řízení teploty chromatičnosti má být naprosto přirozené. Úkolem HCL je simulovat soustavou umělého osvětlení co nejpřesněji změnu teploty chromatičnosti v průběhu dne. Takové osvětlení tedy co nejvíce simuluje osvětlení denní. Kromě Tc se v průběhu dne mění také intenzita osvětlení. Pro vysoké hodnoty Tc se nastavuje vyšší hladina osvětlenosti, v ranních a večerních hodinách s teplou barvou světla volíme nižší hladiny osvětlenosti.  Na obr. 1 vidíme grafické znázornění nastavení teploty chromatičnosti v průběhu dne. Na obr. 2 je svítidlo SANT navržené k realizaci HCL v učebnách a kancelářích.

Zavádění technologie LED spolu s možností automatické změny teploty chromatičnosti a světelného toku umožňují využít výhod HCL při návrzích a realizacích osvětlení interiérů. Je to zároveň nástroj pro architekty ke zlepšení podmínek v prostorech, v kterých je nedostatečná úroveň denního osvětlení. Nedostatek denního světla můžeme alespoň částečně nahradit vyšší osvětleností od zdrojů umělého světla a řízením teploty chromatičnosti – simulací průběhu denního osvětlení.

Related Posts